डल्फिन क्षेत्रको सरसफाइमा संरक्षण कर्मी : फोटो फिचर

शेयेर गर्नुहोस

स्थानिय स्रोतसाधनको प्रयोग गर्दै डल्फिन क्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापन गर्दै डल्फिन, जलचर तथा जैविक विविधता संरक्षण नेपाल ।
स्थानिय स्रोतसाधनको प्रयोगमा निर्माण गरिएका डस्ट्बिन ठाउँठाँउमा व्यवस्थापन गरिदै
डल्फिन क्षेत्रको अनुगमनका लागी प्रयोग हुँदै आएको डुङ्गाको मर्मत सम्भार गर्दै स्थानिय ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *